PINIGŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

Perkant svetainėje ivetamalisauskaite.lt, kiekvienam pirkėjui ir jo nupirktam produktui yra suteikiama 14 dienų grąžinimo garantija nuo produkto gavimo dienos gavimo dienos. Jus turite teisę atsisakyti online-mokymų keturiolikos (14) dienų bėgyje nuo apmokėjimo datos.

Norėdami atsisakyti paslaugų ir užregistruoti grąžinimą, parašykite mums adresu info@ivetamalisauskaite.lt arba. Mes patvirtinsime Jūsų grąžinimo užklausos gavimą el. paštu adresu, nurodytu atsiskaitymo metu.

Norėdami gauti grąžinimą, būtinai nurodykite savo vardą ir pavardę, kuriuos nurodėte pateikiant užsakymą, paslaugos pavadinimą (mokymai, paslaugų paketas), užsakymo datą, mokėjimo informaciją, paslaugų atsisakymo priežastį, taip pat kitą reikalingą informaciją

Jūs suprantate, kad jei nepateiksite reikiamos informacijos, mes turime teisę atsisakyti grąžinti pinigus ir neatsižvelgti į Jūsų prašymą. Jei paprašėte grąžinti pinigus per nurodytą laiką, mes grąžinsime Jūsų lėšas per keturiolika (30) dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos.

Norėdami grąžinti pinigus, naudosime tą patį mokėjimo metodą, kurį naudojote mokėdami už paslaugas. Iš grąžinamos sumos atimsime visus papildomus bankų ir mokėjimo sistemų komisinius, susijusius su grąžinimu.

Jei nepasinaudojote paslaugomis (nedalyvavote renginyje, neperžiūrėjote Jums prieinamos medžiagos) ne dėl mūsų kaltės ar atsisakėte naudotis paslaugomis pažeisdami sąlygas ir nustatytą tvarką, mes grąžinimo už tokias paslaugas neatliksime.

Mes neabejotinai pasiliekame teisę nustatyti skirtingas atsisakymo taisykles atskiroms paslaugoms (mokymo programos, produktams, tiesioginiams renginiams, seminarams, ir kt.) arba suteikti Jums papildomų besąlygiško grąžinimo garantijų publikuodami jas parduodamo produkto puslapyje.

Grąžinimo termino pabaiga

Tuo atveju, jei paslaugos buvo suteiktos pilna apimtimi, nepasibaigus atsisakymo laikotarpiui (pavyzdžiui: Jūs jau turėjote galimybę susipažinti su visomis pamokomis ir medžiaga) ir (arba) iki prašymo grąžinti pinigus gavimo nebus grąžinta. Gavus prašymą grąžinti pinigus (atsisakant paslaugų) pažeidžiant nustatytus atsisakymo terminus, pinigai negrąžinami.

Teisė naudoti Iveta Malisauskaite mokymai turinį

Priklausomai nuo užsakytų paslaugų ar įsigytų paslaugų paketo, Jūs gaunate prieigą prie tam tikro turinio (informacijos ir mokymo medžiagos), kurio autorinės ir gretutinės teisės yra saugomos arba bet kuriuo atveju priklauso mums, neatsižvelgiant į registracijos faktą ir jų veiksmų teritoriją.

Mes suteikiame jums neišimtinę, neperduodamą teisę (ribota licencija) naudoti turinį nekomerciniais tikslais pagal šios sutarties sąlygas per visą paslaugos teikimo laiką, nebent narystės ar prenumeratos sąlygos numato kitaip. 

Esate įspėtas, kad fotografuoti, įrašinėti garso ir vaizdo įrašus mokymų metų (online seminarus, vebinarus ir kitų pasirodymų) yra griežtai draudžiama. Pažeidus šį reikalavimą, jums nebus leista gauti paslaugų.

Interneto svetainės naudojimosi taisyklės

Atvykdamas į šią Interneto svetainę ar ja naudodamasis bet kuris vartotojas (toliau – Jūs) sutinka su šiomis taisyklėmis ir visomis kitomis Iveta Malisauskaite taisyklėmis, sąlygomis bei politikomis. Šios taisyklės taip pat nustato pirkimo bei su tuo susijusias sąlygas, todėl Jūs visada turite būti su jomis susipažinę ir elgtis taip, kaip nustatyta.
Tuo atveju, jeigu Jūs nesutinkate su visomis sąlygomis, Jūs negalite naudotis šia Interneto svetaine ar Iveta Malisauskaite teikiamomis paslaugomis. Be to, jeigu Jūs neturite teisės sudaryti sutarčių su Iveta Malisauskaite, Jūs taip pat negalite pirkti, naudodamasis Interneto svetaine, ar kitaip ja naudotis.

Iveta Malisauskaite gali bet kuriuo metu pakeisti šias Taisykles, o kiekvienas pakeitimas įgauna galią nuo jo paskelbimo Interneto svetainėje momento. Jūs prisiimate visą atsakomybę dėl susipažinimo su šiomis taisyklėmis kiekvieną kartą, kai naudojatės Interneto svetaine ar perkate joje siūlomus produktus.

Intelektinė nuosavybė

Visa medžiaga, paskelbta svetainėje https://ivetamalisauskaite.lt/ ir kitose projekto svetainėse, taip pat medžiaga, pateikta jums teikiant mokamas paslaugas (turinį), yra saugomos autorių teisių, kurių išimtinės teisės naudotis priklauso „Iveta Malisauskaite“. Teisė naudoti turinį ir medžiagą, kuri yra svetainės dalimi arba gauta teikiant Paslaugas, apsiriboja turinio naudojimu asmeniniams nekomerciniams tikslams ir kitais atvejais neleidžiama.

Svetainėje paskelbtos arba vartotojui teikiamos mokamų paslaugų teikimo metu pateiktos medžiagos kopijavimas, modifikavimas, visiškas ar dalinis naudojimas, viešas atgaminimas ir platinimas, taip pat turinio naudojimas komerciniais tikslais, be rašytinio autorių teisių sutikimo  griežtai draudžiamas ir baudžiamas įstatymais. Produkto ir paslaugos ženklas, jo atvaizdas ir prekės pavadinimas „Iveta Malisauskaite“ yra registruoti ir priklauso mums. Visos teisės yra saugomos.

Jūs sutinkate nedubliuoti, nekopijuoti, neperparduoti, nekeisti ar neparduoti paslaugų, nebent teisę tai padaryti jums suteikė autorių teisių savininkas atskiroje rašytinėje sutartyje, taip pat nenaudokite kitų intelektinės nuosavybės objektų be mūsų rašytinio sutikimo.

Bet koks autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimas traukiamas baudžiamojon atsakomybėn pagal šalies, kurioje teikiamos paslaugo įstatymus ir tarptautinę teisę, o tai reiškia civilinės, administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atsiradimą.

Pirkimas

Iveta Malisauskaite siūlomas paslaugas ir produktus Jūs galite pirkti tik savo vardu, naudojantis savo paskyromis ir prisiimant už tai atsakomybę. Jūsų pateiktas užsakymas turi būti patvirtintas Iveta Malisauskaite. Nuo to momento, kai gaunate užsakymo patrvirtinimą el.paštu, Jūsų užsakymas negali būti atšauktas, išskyrus atvejus, kai yra priešingai sutarta tarp Jūsų ir Iveta Malisauskaite.

Mokėjimai

Iveta Malisauskaite neteikia finansinių, mokėjimo, pinigų pervedimo ir/ar su tuo susijusių paslaugų, todėl kiekvieną kartą, kai Jus atliekate mokėjimą Iveta Malisauskaite, Jūs naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis. Mes negalime būti laikomi atsakingais, dėl bet kokių trečiųjų asmenų paslaugų, įskaitant, bet neapsiribojant, šiose taisyklėse nurodytas paslaugas.

Mokestinės nuostatos

Iveta Malisauskaite savo veikloje remsis finansine informacija, kuria pateiksite Jūs. Iveta Malisauskaite nėra laikoma mokesčių mokėtoju, išskyrus tuos atvejus, kaip mokestinė naštą tiesiogiai nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visi kiti mokėtini mokesčiai, įskaitant, bet neapsiribojant, muitinės mokesčius ir/ar kitus mokesčius susijusius su produktais, yra mokėtini Jūsų.

Asmeninė informacija

Atkreipkite dėmesį, kad naudodamiesi svetaine ar paslaugomis, užpildydami registracijos formas svetainėje, sutinkate su mūsų privatumo politika ir sutinkate, kad mes rinksime bei tvarkysime Jūsų asmens duomenis nurodytomis sąlygomis. Jei su jais nesutinkate, nustokite naudotis svetaine.

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi mūsų privatumo politika; visada galite rasti dabartinę privatumo politikos versiją svetainėje. Šios sąlygos reglamentuoja jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą, naudojimą ir apsaugą.

Paslaugų prienamumas

Iveta Malisauskaite siekia, kad Interneto svetainės būtų prieinama 24h per parą, bet mes negalime būti atsakingais, jeigu Interneto svetainė yra neprieinama kuriuo nors metu ir dėl bet kokios priežasties.

Paslaugų tiekėjo informacija

Veikla yra vykdoma pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo Ivetos Malisauskaitės individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 933945, Vilniaus g. 23, Vilnius LT- 27514.